Alternate Text
שיתוף הפעולה של איגוד נהגי המוניות ו-I Travel Israel מאפשר לכם לנסוע במוניות בבטחה וללא דאגות.
I Travel Israel ממליצה על עסקים ועל מוניות, כאשר הערכים העליונים העומדים בבסיס הקמפיין הם אחריות ואמינות של נהגי המוניות בישראל, תוך שמירה על כללי הבטיחות.

איך זה קורה?

בצד כל מונית תודבק מדבקה עם הלוגו של I Travel Israel, לצד זה של איגוד נהגי המוניות בישראל.
במידה ונסעתם עם נהג מונית שלא עמד בתקנון, ניתן יהיה להגיש תלונה באמצעות הממשק המופיע מטה והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים.
 
מאחלים לכם נסיעה בטוחה ומוצלחת,
צוות I Travel Israel
קיבלתם שירות טוב? קיבלתם שירות לא טוב?
נשמח לשמוע מכם.
טלפונים להזמנות

תל אביב                                  פלטין                                       073-7590324
תל אביב                                  ניו יורק                                     073-7590331
תל אביב                                  המשוחרר                                  073-7590332
תל אביב                                  בלפור                                      073-7590339
תל אביב                                  הקסטל                                    073-7590327

בת ים                                       ב"ג                                        073-7590346
בת ים                                       לימוזין                                    073-7590351

ראשל"צ                                    הקניונים                                 073-7590347
נס ציונה
ורחובות

פ"ת                                          אביר                                      073-7590345
רשתות חברתיות